مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره غرفه کانکس مربوط به فروش لوازم ضروری مسافران در محوطه ورودی باغ پرندگان از سمت پل دوم 1399/02/29 1399/03/09
اجاره غرفه کانکس مربوط به فروش لوازم ضروری مسافران در محوطه ورودی باغ 1399/02/29 1399/03/09
اجاره غرفه مربوط به فروش لوازم ضروری مسافران 1398/12/19 رجوع به آگهی
اجاره غرفه مربوط به عکسبرداری در باغ پروانه ها 1398/12/19 1398/12/20
اجاره غرفه مربوط به فروش صنایع دستی چوبی،گلیم، تاکسیدرمی 1398/12/19 رجوع به آگهی
اجاره غرفه مربوط به عکسبرداری در باغ پروانه ها 1398/11/29 1398/11/30
اجاره غرفه مربوط به فروش صنایع دستی چوبی، گلیم - تاکسیدرمی 1398/11/29 1398/11/30
اجاره غرفه مربوط به محل ترامبولین 1398/10/16 1398/10/16
اجاره غرفه مربوط به عکسبرداری 1398/10/16 رجوع به آگهی
اجاره غرفه مربوط به فروش صنایع دستی چوبی، گلیم 1398/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2