مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب غرفه غذاخوری 1394/08/18 1394/09/09
واگذاری یک باب غرفه غذاخوری 1394/08/03 1394/08/14
اجاره یک باب غرفه آجیلی 1394/08/04 1394/08/14
واگذاری یک باب غرفه غذاخوری 1394/07/26 1394/08/14
واگذاری طرح پارکبان در خیابان های سطح شهر 1394/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری طرح پارکبان در خیابان های سطح شهر 1394/05/07 1394/05/11
واگذاری طرح پارکبان 1394/04/14 1394/04/24
واگذاری طرح پارکبان 1394/04/13 1394/04/24
اجاره یک باب غرفه غذاخوری 1393/06/26 1393/07/05
واگذاری طرح پارکبان در خیابانهای سطح شهر 1393/02/03 1393/02/20
صفحه 1 از 2