مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اماکن ورزشی - زمین روباز - مغازه های تجاری 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن خود را در شهرستان ها 1400/03/06 1400/03/08
مزایده زمین 1400/03/01 رجوع به آگهی
مزایده مغازه تجاری 1400/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش باطری های یو پی اس 1399/07/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش باطری های یو پی اس اداره 1399/07/01 1399/07/21
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1399/06/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین تنیس 1399/06/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پروژه تعدادی از اماکن ورزشی 1399/06/01 1399/06/10
مزایده واگذاری پروژه تعدادی از اماکن ورزشی سطح استان 1399/05/30 1399/06/10
مزایده سالن 1399/04/29 1399/05/12
مزایده سالن - زمین چمن مصنوعی 1399/04/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن های ورزشی 1399/04/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1399/04/29 رجوع به آگهی
مزایده خانه ژیمناستیک و سالن و زمین چمن مصنوعی و سالن کشتی ... 1399/04/28 1399/05/12
مزایده واگذاری زمین تنیس 1399/04/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن سلامت 1399/04/28 1399/05/12
مزایده واگذاری زورخانه 1399/04/28 رجوع به آگهی
مزایده خانه کشتی 1399/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8