مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره محل فروش آبمیوه طبیعی و کافه تریا 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه فروش آبمیوه طبیعی و کافه تریا 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه فروش آبمیوه طبیعی و کافه تریا 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه اسباب بازی و کتاب به صورت اجاره بهای ماهیانه 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه کافه تریا به صورت اجاره بهای ماهیانه 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل تاکسی سرویس به صورت اجاره بها ماهیانه 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل تاکسی تلفنی 1396/12/08 1396/12/10
اجاره محل بخش تصویربرداری (MRI) 1396/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه فروش اسباب بازی و کتاب 1395/11/17 1395/11/18
واگذاری محل فروش اسباب بازی و کتاب را به صورت اجاره بها 1395/11/13 1395/11/18
صفحه 1 از 2