مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مکان های ورزشی 1396/11/01 1396/11/04
واگذاری مکان های ورزشی 1396/10/30 1396/11/04
واگذاری اماکن ورزشی شامل استخر و زمین هاکی 1396/09/29 1396/10/03
واگذاری اماکن ورزشی (استخر شنا، زمین هاکی) 1396/09/28 1396/10/03
اصلاحیه واگذاری اماکن ورزشی (سالن، استخر شنا، زمین چمن مصنوعی و....) 1396/07/26 1396/07/29
واگذاری اماکن ورزشی 1396/07/25 1396/07/29
واگذاری اماکن ورزشی 1395/09/25 1395/09/28
واگذاری اماکن ورزشی 1395/09/22 1395/09/28
واگذاری اماکن ورزشی 1395/09/23 1395/09/28
واگذاری سالن ورزشی 1395/09/02 1395/09/06
صفحه 2 از 6