مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اماکن ورزشی قابل واگذاری 1399/05/26 رجوع به آگهی
اماکن ورزشی 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره اماکن ورزشی 1399/05/20 1399/06/04
واگذاری چمن مصنوعی مینی فوتبال - سالن کشتی 1398/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ چمن طبیعی فوتبال ـ زورخانه ـ سالن چند منظوره 1398/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری سالن چندمنظوره - سالنک چندمنظوره - سالن کشتی تختی - 1398/09/28 رجوع به آگهی
سالن چند منظوره - سالن تنیس روی میز - سالن جودو - چمن مصنوعی مینی فوتبال - چمن مصنوعی فوتبال -... 1398/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ سالن چند منظوره ـ سالن ووشوـ سالن بوکس - و.... 1398/09/28 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره-چمن طبیعی و ... 1398/09/28 رجوع به آگهی
سالن کشتی - چمن مصنوعی مینی فوتبال - استخر 1398/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12