مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ضایعات: نرمه اسفنجی 1401/02/27 1401/03/04
مزایده فروش نرمه اسفنجی 1401/02/26 1401/03/04
مزایده فروش بریکت آهن اسفنجی 1401/01/27 1401/01/31
مزایده تیوب ریفورمر ضایعاتی 1401/01/15 1401/01/25
مزایده فروش ضایعات - نرمه گندله 1400/12/21 1400/12/25
مزایده فروش نرمه آهن اسفنجی به مقدار 80.000.000 کیلوگرم 1400/12/09 1400/12/11
مزایده فروش نرمه آهن اسفنجی به مقدار 80.000.000 کیلوگرم 1400/12/08 1400/12/11
مزایده فروش ضایعات تولیدی (ته تاتدیش ) 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی 1400/09/28 1400/10/01
مزایده فروش ضایعات تولیدی 1400/09/13 1400/09/15
مزایده فروش ضایعات تولیدی 1400/09/13 1400/09/15
مزایده فروش ضایعات تولیدی (شلاکه ورقه ای) 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی شرکت (شلاکه ورقه ای) 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی 1400/08/08 1400/08/12
مزایده سرباره lf به مقدار 11.000.000 کیلوگرم 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده آهک ریزدانه ضایعاتی 1400/07/25 1400/08/01
مزایده بریکت آهن اسفنجی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات تولیدی 1400/07/24 1400/07/28
مزایده فروش ضایعات تولیدی - سرباره LF- 1400/07/24 1400/07/28
صفحه 1 از 6