مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب دکه 1396/05/16 رجوع به آگهی
اجاره یک باب دکه 1396/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث و راه اندازی شهربازی 1396/02/18 1396/03/03
اجاره یک باب دکه فروشگاهی 1396/01/29 رجوع به آگهی
قطعه زمین جهت احداث و راه اندازی شهربازی 1396/01/29 1396/02/14
فروش چوب های حاصل از سربرداری - هرس و قطع درختان خشک سطح شهر 1396/01/15 1396/01/31
اجاره تعداد 14 باب مغازه . دکه . سوغات سرا 1396/01/15 1396/01/31
فروش چوب های حاصل از سربرداری - هرس و قطع درختان خشک 1395/12/22 1396/01/05
فروش چوب های حاصل از سربرداری - هرس و قطع درختان خشک سطح شهر 1395/12/15 1396/01/05
احداث و راه اندازی شهربازی با سرمایه گذاری 1395/12/14 1395/12/23
صفحه 1 از 6