کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7590168 مزایده اجاره محدوده ها و پروانه های اکتشافی استان کرمان 1402/11/07 رجوع به آگهی
7584505 مزایده عمومی مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری استان کرمان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7572630 مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی محدوده پروانه اکتشاف، گواهینامه کشف و پروانه بهره برداری استان کرمان 1402/11/02 1402/12/05
7164136 مزایده مزایده محدوده های اکتشافی استان کرمان 1402/07/16 1402/07/20
7163451 مزایده محدوده های اکتشافی استان کرمان 1402/07/16 1402/07/20
6464189 مزایده معادن و محدوده های اکتشافی استان کرمان 1402/01/30 1402/01/28
6456184 مزایده اجاره محدوده زغالسنگ استان کرمان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6455491 مزایده اجاره مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری استان کرمان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6430787 مزایده برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدودههای معدنی (محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه بهره برداری) استان کرمان 1402/01/21 1402/02/27
6058622 مزایده واگذاری مجوزهای گواهینامه کشف و بهره برداری استان کرمان 1401/09/27 رجوع به آگهی
6058318 مزایده اجاره محدوده مارن رسی 1179902 - محدوده شیست 802197 - محدوده پوکه معدنی 700434 و.. استان کرمان 1401/09/27 رجوع به آگهی
6050487 مزایده برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدودههای معدنی محدوده اکتشافی پروانه اکتشاف گواهی ،کشف پروانه بهره برداری ( استان کرمان 1401/09/24 1401/10/10
6041776 مزایده محدوده های اکتشافی - گواهینامه کشف و بهره برداری استان کرمان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6012741 مزایده محدوده های اکتشافی- گواهینامه کشف و بهره برداری استان کرمان 1401/09/14 1401/09/17
5968729 مزایده واگذاری تعدادی از محدوده های معدنی (محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری ) استان کرمان 1401/08/30 1401/09/08
5966138 مزایده محدوده های اکتشافی- پروانه اکتشاف استان کرمان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5965666 مزایده اجاره : معدن گرانیت استان کرمان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5020241 مزایده دپوی سنگ مرمریت و لاشه آهکی استان کرمان 1400/12/28 رجوع به آگهی
5020233 مزایده اجاره 5 محدوده بهره برداری استان کرمان 1400/12/28 رجوع به آگهی
5020228 مزایده اجاره 16 محدوده اکتشافی استان کرمان 1400/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7