مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده دپوی سنگ مرمریت و لاشه آهکی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 5 محدوده بهره برداری 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 16 محدوده اکتشافی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی - سرب و روی - سنگ تزئینی- کرومیت و... 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محدوده های بهره برداری 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دپوی سنگ مرمریت و لاشه آهکی نوق 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ۵ محدوده اکتشافی 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های بهره برداری 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های بهره برداری 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های بهره برداری 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های بهره برداری 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از محدوده های اکتشافی و محدوده های بهره برداری و گواهی کشف 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده دپو سنگ مرمریت و لاشه آهکی نوق 1400/01/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دپوی سنگ مرمریت و لاشه آهکی 1400/01/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دپوی سنگ مرمریت و لاشه آهکی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محدوده اکتشافی بنتونیت 1399/12/18 1400/01/18
مزایده اجاره محدوده A کوهبنان B رفسنجان C و... 1399/12/18 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های اکتشافی -پنتونیت 1399/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6