مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعداد 8 فقره از املاک مازاد خود با کاربری مسکونی 1401/02/31 1401/03/07
مزایده فروش املاک مازاد خود 1401/01/20 1401/02/05
مزایده فروش اموال منقول اسقاطی و ضایعات ساختمانی 1400/12/12 1400/12/12
مزایده فروش 30 دستگاه نیسان رونیز مدل 86 بانک 1400/10/12 1400/10/20
مزایده شرح پارتی: رونیز 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 30 دستگاه نیسان رونیز مدل 86 بانک 1400/10/11 1400/10/20
مزایده فروش یک دستگاه هواساز 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان -زمین - مغازه 1400/07/10 1400/07/29
مزایده فروش تعداد 75 دستگاه نیسان رونیز مدل 86 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده رونیز 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش نیسان رونیز مدل 86 1400/06/15 1400/07/01
مزایده فروش 14 فقره سیم کارت دائمی همراه اول کارکرده 1400/06/03 1400/06/15
مزایده فروش 14 فقره سیم کارت دائمی همراه اول کارکرده 1400/06/02 1400/06/15
مزایده فروش خط تلفن همراه 1400/06/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و اموال منقول اسقاطی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش نیسان رونیز مدل 86 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش رونیز 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 3827 فرعی از 69 - اصلی - به مساحت 490/40 متر مربع 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده سیم کارت 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ده فقره سیم کارت دائمی همراه اول (کارکرده) 1400/03/19 1400/03/18
صفحه 1 از 9