مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد دو دستگاه کامیون بنز 911 و 1921 تحت اختیار خود 1393/06/30 1393/07/08
فروش تعداد دو دستگاه کامیون بنز 911 و 1921 تحت اختیار 1393/06/23 1393/07/08
فروش تعداد 9 دستگاه از ماشین آلات تحت اختیار 1392/03/09 1392/03/18
اجاره واحد انتشارات و بوفه ساختمان 1391/12/05 1391/12/15
واگذاری اجاره واحد انتشارات و بوفه ساختمان 1391/11/15 1391/11/24
واگذاری اجاره واحد انتشارات و بوفه ساختمان 1391/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه و انتشارات ساختمان 1391/02/14 1391/02/23
واگذاری بوفه و انتشارات ساختمان 1391/02/03 1391/02/12
واگذاری بوفه و انتشارات ساختمان 1391/01/24 1391/02/02
واگذاری بهره برداری بوفه انتشارات و سالن غذاخوری 1390/08/17 1390/08/26
صفحه 1 از 2