مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 38 دستگاه خودرو، تعداد 20 دستگاه موتورسیکلت ( سنددار - اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده فر... 1399/05/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد 54 دستگاه خودرو، تعداد 4 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1399/04/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 30 دستگاه خودرو، 10 دستگاه موتورسیکلت ( سنددار - اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 97 دستگاه خودرو، تعداد 30 دستگاه موتورسیکلت ( سنددار و اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 97 دستگاه خودرو، تعداد 30 دستگاه موتورسیکلت ( سنددار و اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/03/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 42 دستگاه خودرو، تعداد 40 دستگاه موتورسیکلت ( اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی ان... 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 39 دستگاه خودرو و تعداد 20 دستگاه موتورسیلکت ( سنددار و اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده 1398/06/23 رجوع به آگهی
تعداد 89 دستگاه خودرو، تعداد 68 دستگاه موتورسیکلت (سنددار و اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده- 1398/05/13 1398/05/19
فروش تعداد 63 دستگاه خودرو، تعداد 70 دستگاه موتور سیکلت (اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده 1398/04/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد 26 دستگاه خودرو، تعداد 23 دستگاه موتورسیکلت (سنددار و اوراقی) 1398/02/29 1398/03/07
صفحه 1 از 5