مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی 1399/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی 1399/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده... 1399/05/22 1399/06/20
واگذاری به اجاره معادن و محدوده های اکتشافی 1399/02/11 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی - پروانه های اکتشافی - گواهینامه کشف - مجوز برداشت - متروکه... 1399/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده ها... 1399/02/06 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی- دپو ماده معدنی، محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف، مجوز برد... 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده... 1398/07/21 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان 1398/05/08 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان 1398/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6