کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8148968 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان خراسان رضوی 1403/04/06 رجوع به آگهی
8146803 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : استخر سرپوشیده وحدت استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146800 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی شهید یاقوتی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146777 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : زمین چمن طبیعی و پیست دوومیدانی انقلاب استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146772 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی سکودار ( قدیمی ) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146762 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : زمین چمن مصنوعی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146741 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی و چمن مصنوعی و پیست دوومیدانی شهر یونسی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146736 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی شهید داعی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146728 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : زمین چمن طبیعی و پیست دوومیدانی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146722 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی تختی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146705 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : استخر استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146697 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی کوثر استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146692 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : زمین چمن طبیعی وحدت و پیست دوومیدانی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146688 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی کوثر استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146672 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی دو طبقه تختی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146658 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی نصرآباد استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146656 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی شهید صفایی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146653 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : زمین چمن مصنوعی و تارتات پیست آزادی استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146650 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : سالن ورزشی حسن زاده ولیعصر استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8146648 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان اجاره : مغازه 4*3 استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
صفحه 1 از 8