مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد دو قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 6 قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت خود 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش زمین - تعداد 12 قطعه از زمین های تفکیک تحت مالکیت خود(- شماره قطعه 46 - مساحت 244/10 متر مربع... 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 28 قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت خود 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 41 قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت خود 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری 50 قطعه از زمین های تفکیکی با کاربری مسکونی - تجاری 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری 50 قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت خود 1398/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 11 قطعه از زمین های تفکیکی 1397/11/17 رجوع به آگهی
فروش زمین (تعداد 25 قطعه از زمین های تفکیکی تحت مالکیت) 1397/09/07 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6