مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 53 باب مغازه 1396/01/28 1396/02/11
مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری . اداری . فرهنگی شهرداری 1395/04/23 1395/04/30
مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری . اداری . فرهنگی 1395/04/15 1395/04/30
مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری . اداری . فرهنگی 1395/04/08 1395/04/14
مزایده انتخاب سرمایه گذار ساختمان تجاری . اداری . فرهنگی 1395/04/01 1395/04/14
انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر 1395/03/31 1395/04/06
مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر 1395/03/24 1395/04/06
انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر 1395/03/04 1395/03/08
مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری 1395/02/28 1395/03/08
انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر 1395/02/15 1395/02/22
صفحه 1 از 7