مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه زمین 1397/07/02 1397/07/15
یک قطعه زمین 1397/06/26 رجوع به آگهی
اجاره یک دستگاه کیوسک 1397/06/26 1397/07/15
واگذاری تعداد 4 باب مغازه 1397/06/04 1397/06/17
واگذاری تعداد 4 باب مغازه 1397/05/28 1397/06/17
واگذاری یک باب مغازه 1397/05/13 1397/05/24
یک قطعه زمین 1397/05/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به ابعاد 3*3 مترمربع جهت نصب و استقرار یک دستگاه کیوسک 1397/04/06 1397/04/27
تعداد شش باب مغازه 1397/04/06 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 10 باب مغازه هرکدام به مساحت 27/18 متر مربع 1397/01/26 1397/02/08
صفحه 2 از 4