مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه اتوبوس شهری با مدل 1388 1399/06/29 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه اتوبوس شهری با مدل 1388 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری با مدل 1387 1398/03/05 1398/03/16
فروش یکدستگاه اتوبوس شهری با مدل 87 1398/02/29 1398/03/16
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری 1397/03/12 1397/03/17
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری با مدل 1387 1397/03/05 1397/03/17
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری 1396/12/26 1397/01/05
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری 1396/12/19 1397/01/05
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری 1396/12/10 1396/12/13
فروش یک دستگاه اتوبوس شهری 1396/12/03 1396/12/13
صفحه 1 از 3