مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده - اجاره یک قطعه زمین با کاربری دامپروری - صنعتی جهت احداث طرح پرورش کبک- اجاره یک قطعه زمین با کاربری اداری جهت احداث سایت اداری 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری اداری جهت احداث سایت اداری 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری دامپروری- صنعتی جهت احداث طرح پرورش کبک 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / مساحت عرصه : 1091.81 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری گردشگری جهت احداث مجتمع گردشگری 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از پلاک 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : تفریحی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری گردشگری جهت احداث مجتمع گردشگری 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی 51.15 متر مربع 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 68.75 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 69.45 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16