مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعدادی از قطعه / پلاک با کاربری زمین مسکونی و کارگاهی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده زمین با کاربری مسکونی - زمین 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از قطعه / پلاک با کاربری زمین مسکونی و کارگاهی 1401/02/22 1401/02/26
مزایده واگذاری تعداد 82 قطعه پلاک با کاربری زمین مسکونی و تجاری 1400/11/09 1400/11/10
مزایده واگذاری تعداد 82 قطعه پلاک با کاربری زمین مسکونی و تجاری 1400/11/07 1400/11/10
مزایده فروش زمین - زمین تجاری - زمین مسکونی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 68 قطعه/پلاک با کاربری مسکونی 1400/10/08 1400/10/12
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۲۰ قطعه/پلاک با کاربری مسکونی ، تجاری ، ورزشی و کارگاهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۲۰ قطعه/پلاک با کاربری مسکونی ، تجاری ، ورزشی و کارگاهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی - زمین تجاری - زمین ورزشی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده تامین سرویس های ایاب و ذهاب شهری و ـ مجموعه ورزشی روباز 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه پلاک زمین با کاربری احداث جایگاه سوخت (CNG) 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ا قطعه پلاک زمین با کاربری احداث جایگاه سوخت (CNG) 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین خدماتی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری از مصالح و اموال مستعمل 1400/07/08 1400/07/11
مزایده فروش مقداری از مصالح و اموال مستعمل 1400/07/06 1400/07/11
مزایده موتور جوش- بالابر برقی وینچ- موتور طرح روبین - لوله سبز یک اینچ 1400/07/06 1400/07/26
مزایده واگذاری تعداد ۲۶ قطعه پلاک با کاربری مسکونی و کارگاهی 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۲۶ قطعه پلاک با کاربری مسکونی و کارگاهی 1400/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8