کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093247 مزایده 4 قطعه زمین تجاری استان همدان 1403/03/23 1403/03/29
8093242 مزایده 4 قطعه زمین تجاری استان همدان 1403/03/23 1403/03/29
8093240 مزایده 4 قطعه زمین تجاری استان همدان 1403/03/23 1403/03/29
8093239 مزایده 4 قطعه زمین تجاری استان همدان 1403/03/23 1403/03/29
8093206 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در همدان، شهرک مدرس، میدان عدالت، خیابان میلاد استان همدان 1403/03/23 1403/03/29
8091090 مزایده واگذاری شامل 2 مورد زمین تجاری استان همدان 1403/03/22 1403/03/29
8084966 مزایده واگذاری شامل 2 مورد زمین تجاری استان همدان 1403/03/21 1403/03/29
8058228 مزایده 7 قطعه تجاری: مغازه کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 32/27 استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8058226 مزایده 7 قطعه تجاری واقع در شهرستان اسدآباد، شهرک سید احمد خمینی (ره)، بالاتر از مجموعه ورزشی کارگرا استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8058225 مزایده 7 قطعه تجاری : زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 99/86 استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8058223 مزایده 7 قطعه تجاری واقع در شهرستان اسدآباد، شهرک سید احمد خمینی (ره)، بالاتر از مجموعه ورزشی کارگرا استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8058220 مزایده 7 قطعه تجاری واقع در شهرستان اسدآباد، شهرک سید احمد خمینی (ره)، بالاتر از مجموعه ورزشی کارگرا استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8058199 مزایده 7 قطعه تجاری واقع در شهرستان اسدآباد، شهرک سید احمد خمینی (ره)، بالاتر از مجموعه ورزشی کارگرا استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8058191 مزایده 7 قطعه تجاری : مغازه کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 20/93 استان همدان 1403/03/13 1403/03/19
8046678 مزایده 7 قطعه تجاری استان همدان 1403/03/10 1403/03/19
8044565 مزایده 7 قطعه تجاری استان همدان 1403/03/10 1403/03/29
8043925 مزایده فروش ملک کاربری تجاری استان همدان 1403/03/09 1403/03/19
7987188 مزایده فروش ملک کاربری خانه سازمانی- مسکونی شامل 4 مورد استان همدان 1403/02/29 1403/03/08
7986871 مزایده فروش املاک شامل 4 مورد با کاربری های خانه مسکونی- مسکونی -- صنعتی استان همدان 1403/02/29 1403/03/08
7983679 مزایده زمین صنعتی واقع در ملایر استان همدان 1403/02/29 1403/03/08
صفحه 1 از 11