مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ساختمان مسکونی مساحت عرصه 214/25 - اعیان 75 1398/12/12 رجوع به آگهی
تعداد 20 قطعه زمین با کاربری تجاری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش زمین مسکونی - واحد تجاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری در مالکیت سازمان 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی و 2 باب خانه سازمانی 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی و 2 باب خانه سازمانی 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش زمین و ویلایی مسکونی 1398/10/21 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/10/12 1398/10/26
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7