مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری - مسکونی و ۲ قطعه زمینی با کاربری خدماتی - تجاری 1399/06/24 1399/07/15
واگذاری 11 قطعه زمین با کاربری تجاری - مسکونی و 2 قطعه زمین با کاربری خدماتی - تجاری 1399/06/22 1399/07/15
مزایده املاک 1399/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی با کاربری خدماتی - تجاری 1399/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری املاک (واگذاری قطعه زمینی با کاربری خدماتی - تجاری و تعداد 10 بابا مغازه ) 1399/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری 3 قطعه زمین و 2 قطعه با کاربری خدماتی- کارگاهی 1398/03/04 1398/03/03
واگذاری 3 قطعه زمین و 2 قطعه با کاربری خدماتی- کارگاهی 1398/03/01 1398/03/03
واگذاری قطع زمینی با کاربری گردشگری-مساحت 5000 مترمربع 1398/02/21 1398/02/22
واگذاری قطع زمینی با کاربری گردشگری 1398/02/21 1398/02/22
واگذاری 32 واحد مسکونی 1397/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4