مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و ماشین آلات و تاسیسات منصوبه در محل کارخانه 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده دو قطعه زمین کشاورزی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 18/2 متر مربع مطابق سند واعیان به مساحت 36/44 متر مربع 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب مغازه طلافروشی مساحت مغازه طبق سند23/6 متر مربع 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات و لوازم خط تولید آب معدنی ـ اقلام ماشین آلات و تجهیزات دست دوم وارداتی شامل: ماشین آلات باز کن در بطری، تخلیه بطری، شستشوی بطری 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده خطوط تلفن ثابت به تعداد۳۱ خط و همراه به تعداد ۲ خط 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تجهیزات، لوازم و اموال فروشگاه 1400/10/30 1400/11/10
مزایده فروش محل شرکت به انضمام خطوط تولید آجر نسوز و اموال منقول 1400/10/27 1400/11/27
مزایده - شششدانگ یک باب مغازه طلا فروشی - یک باب زیرزمین با مساحت تقریبا 32 متر مربع ( ابعاد 3/30 در 9/65) 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان ششدانگ پلاک های ثبتی ـ مساحت عرصه و اعیان: طبق نقشه، مساحت عرصه بالغ بر ۹۲۳۰۰ متر مربع و مجموع اعیانی های فوق ۹۸۳۴ متر مربع می باشدو 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تجهیزات فروشگاهی و لوازم اداری و اموال منقول متفرقه فروشگاه و هایپر 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش محل شرکت به انضمام خطوط تولید آجر نسوز و اموال منقول 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده سرقفلی یک باب مغازه 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک واحد آپارتمان 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دانگ سهم ورشکسته از یک واحد خدماتی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش محل دفتر شرکت دارای کاربری تجاری و مسکونی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۳۱ قطعه زمین 1400/06/09 رجوع به آگهی
مزایده یک دانگ سهم ورشکسته از یک واحد خدماتی به مساحت ۲۶/۲۵ مترمربع 1400/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8