مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره محل بوفه دانشگاه 1391/10/06 1391/10/06
فروش پراید سواری - پیکان - دوو سیلو و.... 1389/11/25 1389/11/28
فروش خودروی سواری پژو آردی - پیکان و.... 1389/11/24 رجوع به آگهی
فروش خودروهای مازاد 1389/09/02 1389/09/15
فروش مقادیری از اموال اسقاط و غیر قابل مصرف واقع در مرکز روانپزشکی 1388/04/13 1388/04/28
صفحه 3 از 3