مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از محل و امتیاز آژانس تاکسی تلفنی 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1397/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1397/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر 1397/12/08 1397/12/22
واگذاری بهره برداری از محل و امتیاز آژانس تاکسی 1397/12/06 1397/12/19
واگذاری بهره برداری از محل و امتیاز آژانس تاکسی تلفنی 1397/12/02 1397/12/19
واگذاری بهره برداری از محل و امتیاز آژانس تاکسی تلفنی 1397/11/10 1397/11/16
واگذاری بهره برداری از محل و امتیاز آژانس تاکسی تلفنی مستقر در دانشگاه 1397/11/01 1397/11/16
اجاره پارکینگ 1397/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6