مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده های عمومی معادن 1399/05/11 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن (پروانه بهره برداری - گواهی کشف - مجوز برداشت) 1399/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده... 1399/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده... 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش ضایعاتی فلزی و چدنی 1398/03/05 رجوع به آگهی
بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی 1397/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی 1397/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی 1397/06/15 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو سواری 1397/04/30 رجوع به آگهی
اطلاعیه واگذاری بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی 1396/12/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5