مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک قطعه زمین با کاربری طرح تولید پودرهای معدنی 1399/06/26 رجوع به آگهی
- زمین با کاربری خدماتی - عرصه ۵۵۷.۰۳ - 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات غیرانتفاعی صرفا جهت احداث مکتب القرآن 1399/06/19 1399/07/05
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/06/18 1399/07/01
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری ـ مساحت عرصه 55/521 مترمربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش زمین تجاری 1399/06/14 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی با عرصه 380 1399/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی زمین تجاری 1399/06/11 رجوع به آگهی
تجدید مزایده شش قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20