مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/04/05 رجوع به آگهی
تعداد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی:مساحت 233 کاربری مسکونی-مساحت 231 کاربری مسکونی 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/04/04 1398/04/19
یک قطعه زمین با کاربری تجاری-2 از قطعه 73 تفکیکی با پلاک اصلی 5062 و مساحت 172/82 1398/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی 1398/02/31 1398/04/01
واگذاری زمین با کاربری تفریحی و گردشگری 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری آموزشی 1398/02/28 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری زمین با کاربری فرهنگی -مساحت 557 مترمربع 1398/02/29 1398/03/29
واگذاری زمین با کاربری ورزشی 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14