مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/05/21 1400/06/09
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/05/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش لجن های نفتی موجود در مخزن 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده لجن های نفتی 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/02/19 1400/02/28
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1400/02/12 1400/02/28
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و سستعمل 1400/02/12 1400/02/28
مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودرو مازاد و مستعمل 1400/02/11 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو مازاد و مستعمل 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 24 دستگاه خودرو مازاد و مستعمل 1400/02/04 رجوع به آگهی
مزایده خرید سرامیک نسوز 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1399/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل 1399/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل های ضایعاتی در اندازه های مختلف 1399/10/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل های ضایعاتی در اندازه های مختلف 1399/10/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل های ضایعاتی در اندازه های مختلف 1399/10/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل های ضایعاتی در اندازه های مختلف به مقدار تقریبی 700.000 کیلوگرم 1399/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5