مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سازه های تبلیغات محیطی سطح شهر و تلویزیون شهری واقع در بلوار سید قطب و به منظور بهره برداری... 1396/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری سازه های تبلیغات محلی سطح شهر و تلویزیون شهری واقع در بلوار به منظور بهره برداری تبلیغاتی 1396/07/25 رجوع به آگهی
اجاره یک عدد تلویزیون شهری 1395/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 عدد بوفه احداثی 1395/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک عدد تلویزیون شهری 1395/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 عدد بوفه 1395/09/29 رجوع به آگهی
اجاره یک عدد تلویزیون شهری به منظور بهره برداری تبلیغاتی 1395/09/29 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 2 عدد بوفه احداثی 1395/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری یک عدد تلویزیون شهری 1395/09/09 رجوع به آگهی
بهره برداری تبلیغاتی درازای دریافت اجاره 1395/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5