مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریت و نگهداری استخر 1391/03/04 1391/03/17
واگذاری جمع آوری و فروش اقلام مربوط به خطوط فیزیکی مازاد در سطح استان 1391/01/20 1391/01/30
فروش 197 قلم تجهیزات مازاد، مستعمل و اسقاطی بلا استفاده 1390/12/16 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات مازاد، مستعمل و اسقاطی بلااستفاده متفرقه مخابراتی - باطری اسقاط 1390/07/19 1390/07/24
واگذاری تبلیغات پشت قبوض تلفن 1390/06/01 1390/06/10
فروش اجناس اسقاطی 1390/05/19 1390/05/23
واگذاری تبلیغات پشت و روی قبوض تلفن ثابت 1390/04/27 1390/05/08
واگذاری تبلیغات پشت و روی قبوض تلفن ثابت 1390/04/23 1390/05/04
فروش اجناس اسقاطی و مازاد موجود 1390/04/21 1390/04/22
واگذاری مدیریت و نگهداری استخر موسسه فرهنگی ورزشی شرکت 1390/02/26 1390/03/01
صفحه 5 از 7