کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8221576 مزایده فروش مقدار حداکثر 10.000 تن نرمه گندله مازاد استان تهران، استان کرمان 1403/04/24 رجوع به آگهی
8202230 مزایده مقدار حداکثر 000، 4 چهار هزار تن میلگرد استان تهران 1403/04/19 1403/05/08
8201949 مزایده فروش مقدار حداکثر 4.300 (چهار هزار و سیصد تن) میلگرد طول کوتاه زنگ زده استان تهران، استان کرمان 1403/04/19 رجوع به آگهی
8201948 مزایده فروش مقدار حداکثر 4،500 تن میلگرد استان تهران، استان کرمان 1403/04/19 رجوع به آگهی
8201940 مزایده فروش مقدار حداکثر 2.100 (دو هزار و یکصد) تن میلگرد صادراتی زنگ زده استان تهران، استان کرمان 1403/04/19 رجوع به آگهی
8153055 مزایده فروش مقدار حداکثر 4.300 (چهار هزار و سیصد تن) میلگرد طول کوتاه زنگ زده مازاد بر نیاز استان تهران 1403/04/07 رجوع به آگهی
8153052 مزایده فروش مقدار حداکثر 4،500 تن میلگرد استاندارد طول کوتاه مازاد بر نیاز استان تهران، استان کرمان 1403/04/07 رجوع به آگهی
8151489 مزایده مقدار حداکثر 2.100 دو هزار و یکصد تن میلگرد صادراتی زنگ زده استان تهران 1403/04/07 رجوع به آگهی
8151310 مزایده مقدار حداکثر 000، 4 چهار هزار تن میلگرد نامنطبق مازاد بر نیاز استان تهران 1403/04/07 1403/04/18
8150499 مزایده selling and export 25,000 MT DIRECT REDUCTED IRON (DRI) on basis of FAS استان کرمان 1403/04/06 رجوع به آگهی
8150426 مزایده selling and export 25,000 MT DIRECT REDUCTE IRON (DRI) استان تهران 1403/04/06 رجوع به آگهی
8144469 مزایده selling and export 25,000 MT DIRECT REDUCTE IRON (DRI) استان تهران 1403/04/04 رجوع به آگهی
8137544 مزایده company announces selling and export 25,000 MT DIRECT REDUCTION (IRON) استان تهران 1403/04/03 رجوع به آگهی
7731135 مزایده فروش مقدار حداکثر 2٬700 دو هزار و هفتصد تن میلگرد استاندارد زنگ زده مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سید اقلام استان تهران 1402/12/09 1402/12/20
7729072 مزایده فروش مقدار حداکثر 7 هزار تن نرمه گندله استان تهران 1402/12/09 1402/12/20
7729058 مزایده مقدار حداکثر 2،700 ( دو هزار و هفتصد) تن میلگرد استاندارد زنگ زده مازاد بر نیاز استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7697759 مزایده مقدار حداکثر 5,400 پنج هزار و چهارصد تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز استان تهران 1402/12/02 1402/12/13
7676120 مزایده فروش مقدار حداکثر 000، 6 شش هزار تن میلگرد استاندارد زنگ زده مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7672773 مزایده فروش مقدار حداکثر 35.000 تن لجن حوضچه و 3.000 تن نرمه کلاسی فایر استان تهران، استان کرمان 1402/11/26 1402/12/07
7670881 مزایده فروش مقدار حداکثر 000، 6 شش هزار تن میلگرد استاندارد زنگ زده مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام استان تهران 1402/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15