کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8204413 مزایده 3 قطعه زمین کاربری مال : تجاری استان کردستان 1403/04/19 1403/04/27
8204408 مزایده 3 قطعه زمین شهرستان بانه استان کردستان 1403/04/19 1403/04/27
8204366 مزایده قطعه زمین با کاربری درمانی استان کردستان 1403/04/19 1403/04/27
8204350 مزایده 3 قطعه زمین شهرستان بانه استان کردستان 1403/04/19 1403/04/27
8191221 مزایده فروش املاک کاربری تجاری- مسکونی استان کردستان 1403/04/17 رجوع به آگهی
8186223 مزایده فروش املاک و مستغلات با کاربری تجاری - مسکونی/ تجاری استان کردستان 1403/04/16 رجوع به آگهی
8173088 مزایده 1 قطعه زمین تجاری با کاربری درمانی استان کردستان 1403/04/12 رجوع به آگهی
8161376 مزایده یک قطعه زمین تجاری - مسکونی استان کردستان 1403/04/10 1403/04/16
8161375 مزایده یک واحد آپارتمان واقع در شهرک دانشگاه پروژه استیجاری 207 واحدی شهرستان سقز استان کردستان 1403/04/10 1403/04/16
8161372 مزایده یک واحد تجاری در شهرستان قروه استان کردستان 1403/04/10 1403/04/16
8161365 مزایده دو قطعه زمین تجاری مسکونی واقع در شهرستان سقز شهرک دانشگاه جنب مسجد چهار یار نبی استان کردستان 1403/04/10 1403/04/16
8161352 مزایده دو قطعه زمین تجاری مسکونی واقع در شهرستان سقز شهرک دانشگاه جنب مسجد چهار یار نبی استان کردستان 1403/04/10 1403/04/16
8149134 مزایده فروش املاک و مستغلات شامل 5 مورد کاربری مختلط تجاری/مسکونی- تجاری - آپارتمان - زمین کاربری تجاری/مسکونی استان کردستان 1403/04/06 رجوع به آگهی
8129473 مزایده اعیان 4 باب واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری کردستان شهرستان سنندج استان کردستان 1403/04/02 1403/04/06
8129457 مزایده اعیان 4 باب واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری کردستان شهرستان سنندج استان کردستان 1403/04/02 1403/04/06
8129455 مزایده اعیان 4 باب واحد تجاری استان کردستان 1403/04/02 1403/04/06
8129451 مزایده اعیان 4 باب واحد تجاری استان کردستان 1403/04/02 1403/04/06
8121114 مزایده فروش املاک و مستغلات شامل 4 مورد اعیان 4 باب واحد تجاری استان کردستان 1403/03/30 رجوع به آگهی
8115499 مزایده فروش املاک و مستغلات شامل 4 مورد اعیان 4 باب واحد تجاری استان کردستان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8083931 مزایده فروش4 قطعه زمین تجاری استان کردستان 1403/03/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17