مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اکران اگهی و تبلیغات 1396/02/18 رجوع به آگهی
اکران اگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی 1396/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز اکران اگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی 1395/02/14 1395/02/18
واگذاری اکران آگهی تبلیغات 1395/01/22 1395/01/26
اجاره سطوح تبلیغاتی 1394/09/09 1394/09/18
واگذاری اکران اگهی و تبلیغات 1394/02/07 1394/02/13
واگذاری اکران اگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی 1394/01/30 1394/02/13
مزایده مجوز اکران اگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی 1394/01/17 1394/01/18
واگذاری اکران اگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی 1393/12/28 1394/01/18
واگذاری مجوز اکران اگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی 1393/12/18 1393/12/24
صفحه 1 از 2