مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط 1401/01/23 1401/01/25
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده سایر اقلام اسقاط و آهن آلات 1400/12/03 1400/12/18
مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد بر نیاز (شامل آهن آلات ضایعات آلومینیومی و لوازم متفرقه اسقاط) 1400/12/03 1400/12/08
مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد بر نیاز (شامل آهن آلات ضایعات آلومینیومی و لوازم متفرقه اسقاط) 1400/12/02 1400/12/08
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - فروش انواع کابلهای مسی و آلومینیوم اسقاط 1400/11/11 1400/11/16
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی - انواع کابلهای مسی و آلومینیوم اسقاط 1400/11/09 1400/11/16
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز 1400/10/15 1400/10/20
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز 1400/10/15 1400/10/20
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیوم اسقاط و مازاد 1400/10/13 1400/10/20
مزایده خرید کنتور تک فاز فهام دو ریلی با قابلیت پایش و رله محدوده کننده - خرید کنتور سه فاز مستقیم فهام یک با قابلیت پایش و قطع بار 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان تجاری 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان تجاری 1400/02/28 1400/03/02
مزایده اجاره ساختمان تجاری 1400/02/27 1400/03/02
مزایده اجاره ساختمان تجاری 1399/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7