کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6994627 مزایده اجاره کارگاه تیر سازی استان البرز 1402/06/13 رجوع به آگهی
6993817 مزایده اجاره کارگاه تیرسازی استان البرز 1402/06/13 1402/06/20
6988963 مزایده اجاره کارگاه تیرسازی استان البرز 1402/06/12 1402/06/20
6519240 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی استان البرز 1402/02/17 رجوع به آگهی
6516935 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی استان البرز 1402/02/17 1402/02/25
6512600 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی استان البرز 1402/02/16 1402/02/25
6459886 مزایده فروش اقلام اسقاط و آهن آلات استان البرز 1402/01/29 رجوع به آگهی
6457522 مزایده فروش انواع آهن آلات و سایر اقلام اسقاط استان البرز 1402/01/29 1402/02/06
6453359 مزایده فروش انواع آهن آلات و سایر اقلام اسقاط استان البرز 1402/01/28 1402/02/06
6436253 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی استان البرز 1402/01/22 رجوع به آگهی
6436243 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع استان البرز 1402/01/22 رجوع به آگهی
6430627 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی - فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع استان البرز 1402/01/21 1402/01/27
6428324 مزایده دوعنوان فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی - فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع استان البرز 1402/01/20 1402/01/27
6325465 مزایده آهن آلات و اقلام اسقاط استان البرز 1401/12/04 رجوع به آگهی
6325463 مزایده فروش انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط استان البرز 1401/12/04 رجوع به آگهی
6323314 مزایده در 2 عنوان شامل فروش انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط - انواع آهن آلات و سایر اقلام اسقاط استان البرز 1401/12/04 1401/12/08
6320056 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : فروش انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم اسقاط - فروش انواع آهن آلات و سایر اقلام اسقاط استان البرز 1401/12/03 1401/12/08
6305891 مزایده واگذاری ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان البرز 1401/11/30 رجوع به آگهی
6303464 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان البرز 1401/11/30 رجوع به آگهی
6290043 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی کلنگی- فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع استان البرز 1401/11/27 1401/12/07
صفحه 1 از 9