مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از یک دستگاه واگن حمل توشه داخلی و نگهداری آن در مسیر ریلی دورود- اندیمشک و بالعکس 1400/11/19 1400/11/27
مزایده فروش انواع ضایعات 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از یک دستگاه واگن حمل توشه داخلی و نگهداری آن در مسیر ریلی 1400/10/13 1400/10/21
مزایده فروش انواع ضایعات 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات 1400/09/16 1400/09/24
مزایده فروش تعداد 24 دستگاه واگن اسقاطی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات 1400/08/23 1400/09/01
مزایده فروش انواع ضایعات 1400/05/20 1400/06/01
مزایده فروش چرخ ضایعاتی - سوفاله فلزی - باتری نیکل کادمیوم اسقاطی 1400/03/26 1400/04/01
مزایده فروش انواع ضایعات: ضایعات مخلوط (کیلوبار) ـ تابلو برق ضایعاتی ـ آلومینیوم ضایعاتی 1400/03/04 1400/03/11
مزایده فروش انواع ضایعات: ضایعات مخلوط (کیلوبار) ـ تابلو برق ضایعاتی ـ آلومینیوم ضایعاتی 1400/02/11 1400/02/21
مزایده فروش انواع خودروی قابل شماره گذاری 1400/02/11 1400/02/21
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه واگن اسقاطی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات شامل : چرخ و محور و هسته ضایعاتی - بانداژ ضایعاتی - آهن آلات سبک ضایعاتی - منسوجات فرسوده 1400/01/21 1400/01/31
مزایده فروش تعداد 2 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری 1399/11/29 1399/12/06
مزایده فروش انواع ضایعات 1399/11/20 1399/11/29
مزایده فروش انواع ضایعات 1399/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه واگن اسقاطی 1399/11/13 1399/11/21
مزایده فروش انواع ضایعات 1399/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش واگن اسقاطی 1399/10/20 1399/10/30
صفحه 1 از 6