مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده آپارتمان مسکونی - واحد تجاری 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات: - خانه مسکونی به مساحت عرصه 700 متر مربع و اعیانی 313 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات ـ کاربری: مسکونی ـ تجاری ـ خدماتی: - مغازه تجاری به مساحت 222/17 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات (کاربری: مسکونی ـ تجاری ـ زراعی و..) 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده 99 امین مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده 99 امین مزایده فروش املاک و مستغلات مسکونی/تجاری 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بانک 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۳/۱۶۲ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین فاقد مستحدثات با عرصه به مساحت ۳۴,۵۰۰ مترمربع، با زیربنای کل 284.098 مترمربع در وضع موجود 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان اداری با عرصه به مساحت ۵۴۶ مترمربع 1400/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15