کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7899828 مزایده رهن و اجاره غرفه استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899676 مزایده رهن و اجاره غرفه استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7895943 مزایده واگذاری غرفه استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7877142 مزایده راه اندازی و احداث کافه سنتی در پارک کوهستانی بصورت مشارکتی استان خراسان رضوی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7872263 مزایده اجاره راه اندازی و احداث شهر غذا بصورت مشارکتی استان خراسان رضوی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871233 مزایده راه اندازی و احداث مشارکتی مجموعه ورزشی فرهنگی سرپوشیده استان خراسان رضوی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7863916 مزایده بهره برداری پنجشنبه بازار شهر استان خراسان رضوی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7837136 مزایده رهن و اجاره کل مجموعه کشتارگاه سنتی استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7791933 مزایده رهن و اجاره واحد تجاری در طبقه زیر زمین ساختمان تجاری - اداری استان خراسان رضوی 1402/12/28 رجوع به آگهی
7791351 مزایده واگذاری قسمتی از بازار میوه و تره بار جهت بهره برداری پنج شنبه بازار استان خراسان رضوی 1402/12/28 رجوع به آگهی
7789187 مزایده رهن و اجاره عرصه کیوسک احداثی استان خراسان رضوی 1402/12/27 رجوع به آگهی
7780621 مزایده واگذاری واحد تجاری استان خراسان رضوی 1402/12/23 رجوع به آگهی
7700885 مزایده راه اندازی و احداث کافی شاپ و رستوران استان خراسان رضوی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7635271 مزایده واگذاری محوطه و خانه های کارگری کوره آجرپزی استان خراسان رضوی 1402/11/16 رجوع به آگهی
7517116 مزایده واگذاری محوطه و خانه کارگری کوره آجرپزی شهرداری استان خراسان رضوی 1402/10/17 رجوع به آگهی
7411610 مزایده رهن و اجاره محوطه و خانه های کارگری کوره آجرپزی استان خراسان رضوی 1402/09/16 رجوع به آگهی
7358524 مزایده اجاره عرصه جهت نصب و راه اندازی تلویزیون شهری استان خراسان رضوی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7343547 مزایده اجاره ساخت،راه اندازی واجاره بازار میوه و تره بار استان خراسان رضوی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7291830 مزایده : رهن و اجاره خانه های کارگری کوره آجرپزی استان خراسان رضوی 1402/08/21 رجوع به آگهی
7281375 مزایده رهن و اجاره مغازه استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8