مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و غیره 1399/06/24 رجوع به آگهی
مجموعه ورزشی و .... 1399/06/23 رجوع به آگهی
تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و غیره و ...... 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه ورزشی 1399/06/15 1399/06/23
واگذاری مجموعه ورزشی و مجموعه ورزشی زمین چمن مصنوعی 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 7 سوئیت مسکونی 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 7 سوئیت مسکونی 1399/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری و ... 1399/02/07 رجوع به آگهی
تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و ... واقع در سطح شهر 1399/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری و .... به صورت رهن و اجاره 1399/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3