مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
لوله گالوانیزه-مخزن هوایی 20 مترمکعبی 1396/11/16 رجوع به آگهی
مخزن هوایی 20 متر مکعبی 1396/11/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو دستگاه از خودروها 1390/03/25 1390/03/31
فروش تعداد دوازده دستگاه از خودروها 1390/03/25 1390/03/31
مزایده عمومی حق انتفاع محل چاه متروکه 1390/03/25 1390/03/31
فروش مقداری از اجناس مستعمل شامل انواع لوله و موتور و ... 1389/11/07 1389/11/17
فروش اجناس اسقاطی 1389/09/23 1389/10/05
فروش مقداری از اجناس اسقاطی(شامل انواع لوله های آزبست) 1389/09/14 1389/09/23
فروش مقداری از اجناس اسقاطی 1389/08/25 1389/09/08
فروش مقداری از اجناس اسقاطی 1389/08/09 1389/08/17
صفحه 1 از 2