مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 80 عدد باتری مستعمل لیفتراک - فروش حدود 15 تن ضایعات نایلون , ... 1401/02/25 1401/03/04
مزایده فروش 80 عدد باتری مستعمل لیفتراک - فروش حدود 15 تن ضایعات نایلون , ... 1401/02/24 1401/03/04
مزایده فروش - حدود 7000 کیلوگرم ضایعات کارتن - حدود 144 کیلوگرم ضایعات پودر رنگ - 177 عدد ضایعات باتری لیفتراک - حدود 2.150 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم 1400/11/19 1400/11/26
مزایده فروش - حدود 7000 کیلوگرم ضایعات کارتن - حدود 144 کیلوگرم ضایعات پودر رنگ - 177 عدد ضایعات باتری لیفتراک - حدود 2.150 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم 1400/11/18 1400/11/26
مزایده فروش حدود 40.000 کیلوگرم ضایعات چوب 1400/11/03 1400/11/06
مزایده فروش ۲۲۱ عدد کیسه فلکسی 1400/11/03 1400/11/06
مزایده - فروش حدود 7.000 کیلوگرم ضایعات پلاستیک 1400/11/02 1400/11/06
مزایده فروش ۲۲۱ عدد کیسه فلکسی 1400/10/30 1400/11/06
مزایده فروش ضایعات چوب 1400/10/29 1400/11/06
مزایده فروش حدود 7.000 کیلوگرم ضایعات پلاستیک 1400/10/29 1400/11/06
مزایده فروش سالیانه ضایعات نایلون موجود در انبار ضایعات شرکت 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش سالیانه ضایعات نایلون 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش سالیانه ضایعات نایلون 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 500.000 کیلوگرم ضایعات خاک رنگبر 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات خاک رنگبر 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 500.000 کیلوگرم ضایعات خاک رنگبر 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸۰ عدد باتری مستعمل لیتفراک برقی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸۰ عدد باتری مستعمل لیفتراک برقی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات کارتن 1400/08/03 1400/08/12
مزایده فروش ضایعات کارتن 1400/08/01 1400/08/12
صفحه 1 از 8