مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از مجموعه بوستان 1399/02/14 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و بهره برداری از شهربازی بوستان 1398/12/21 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه پل عابر پیاده فلزی 1398/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ مترو 1398/04/06 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ مترو 1398/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ مترو 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1397/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از امکانات بوستان بانوان 1397/08/23 رجوع به آگهی
بهره برداری از امکانات بوستان بانوان 1397/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3