مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری آزمایشگاه 1399/03/10 1399/03/19
واگذاری داروخانه 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری بخش تصویربرداری 1398/09/25 1398/10/02
واگذاری بخش تصویربرداری 1398/09/24 1398/10/02
واگذاری بخش تصویربرداری 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری بخش تصویربرداری 1397/10/02 1397/10/04
واگذاری بخش تصویربرداری 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری بخش تصویربرداری 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور تصویربرداری 1394/10/10 1394/10/16
صفحه 1 از 2