مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استخر 1395/10/25 رجوع به آگهی
واگذای سالن 1395/10/25 رجوع به آگهی
واگذای سالن 1395/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری استخر 1395/10/07 رجوع به آگهی
اجاره یک ساله استادیوم 1395/06/06 رجوع به آگهی
اجاره یک ساله استادیوم 1395/05/19 رجوع به آگهی
اجاره یکساله مهمانسرای 1395/04/12 رجوع به آگهی
اجاره یکساله مهمانسرا 1395/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی دولتی 1395/02/29 رجوع به آگهی
اجاره یکساله مهمانسرا 1395/02/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3