مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بهای واگذاری سالن ورزشی 1396/05/11 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1396/05/11 رجوع به آگهی
سالن ورزشی امام خمینی نور 1396/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی امام خمینی 1396/04/22 رجوع به آگهی
اماکن ورزشی امام خمینی 1396/04/17 رجوع به آگهی
استعلام بهای اجاره سالن ورزشی امام خمینی نور 1396/04/14 1396/04/20
مزایده مجموعه ورزشی استخر 1395/06/07 1395/06/10
واگذاری مجموعه ورزشی استخر 1395/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1395/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1395/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2