مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اجناس اسقاط، مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز از قبیل (آهن آلات و سیم آلومینیومی اسقاط، سیم مسی ،... 1397/10/02 1397/10/05
لوازم اسقاطی الکترونیکی - انواع آهن آلات و میلگرد اسقاط - انواع خودرو اسقاطی - لوازم چوبی اسقاط - ان... 1397/10/01 1397/10/05
لوازم اسقاطی الکترونیکی - انواع آهن آلات و میلگرد اسقاط - انواع خودرو اسقاطی - لوازم چوبی اسقاط - ان... 1397/09/05 رجوع به آگهی
فروش اجناس اسقاط، مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز از قبیل (آهن آلات و سیم آلومینیومی و ....) 1397/08/30 1397/09/07
فروش اجناس اسقاط و مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز از قبیل (آهن آلات و سیم آلومینیومی اسقاط، سیم مسی و... 1397/03/12 1397/03/29
فروش اجناس اسقاط و مستعمل و مازاد بر نیاز از قبیل آهن آلات و سیم آلومینیومی و اسقاط و سیم مسی و میلگ... 1397/03/10 رجوع به آگهی
فروش اجناس اسقاط، مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز خود از قبیل آهن آلات و لوازم آلومینیومی اسقاط، انواع... 1396/08/15 1396/08/27
فروش اجناس اسقاط، مستعمل، راکد و مازاد بر نیاز خود از قبیل آهن آلات و لوازم آلومینیومی اسقاط، انواع... 1396/08/14 1396/08/27
فروش سیم مسی اسقاط 1396/01/30 1396/02/13
فروش سیم مسی اسقاط 1396/01/29 1396/02/13
صفحه 1 از 3