مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذار تعداد یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز شهری 1399/03/27 رجوع به آگهی
تعداد پنج دستگاه مینی بوس هیوندای کروز شهری بصورت اجاره 18 ماهه به بخش خصوصی 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز 1398/11/28 1398/12/11
واگذاری دو باب غرفه جهت تاسیس دفتر مسافربری به صورت اجاره 1398/11/20 1398/11/28
مزایده غرفه ترمینال ـ دو باب غرفه جهت تاسیس دفتر مسافربری 1398/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 3 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز شهری 1398/06/23 1398/07/08
واگذاری غرفه ترمینال 1398/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد هفت دستگاه مینی بوس هیوندای کروز شهری به صورت اجاره 1397/11/23 1397/11/30
واگذاری تعداد هفت دستگاه مینی بوس هیوندای کروز شهری 1397/11/15 1397/11/30
یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز 1397/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3