مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره موارد مشروح: - مکان بازی کودکان پارک کودک - پیست اسکیت و - دکه پارک 1398/12/06 1398/12/22
قطع و جمع آوری درختان خشک و خطرساز از نوع صنعتی و هیزمی حاصل از هرس درختان 1398/09/21 1398/10/09
اجاره 13 باب واحد تجاری 1396/12/13 رجوع به آگهی
اجاره واحد تجاری پارک 1396/12/13 رجوع به آگهی
اجاره غرفه آلاچیقی 1396/08/10 رجوع به آگهی
اجاره مکان بازی کودکان 1396/07/04 رجوع به آگهی
اجاره مکان بازی کودکان 1396/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک و خطرساز 1396/05/02 رجوع به آگهی
اجاره مکان بازی کودکان ، غرفه آلاچیقی 1396/05/02 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از فضای موجود در پارک دانشجو جهت استقرار تجهیزات بازی کودکان 1396/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4