مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو قطعه زمین 1399/06/19 1399/06/24
- پلاک ثبتی 2494 - مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 240 - مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت... 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین به مساحت هر یک 230 مترمربع و به صورت دو کله 1399/06/17 1399/06/24
فروش دو قطعه زمین در شهرستان کرند غرب به مساحت هر یک 230 مترمربع و به صورت دو کله 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین به مساحت هر یک 230 مترمربع و به صورت دو کله 1399/05/20 رجوع به آگهی
- پلاک ثبتی 2494 - مال زمین - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 230 و... 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه گریدر و یک دستگاه حفار ویرث 1399/04/07 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه گریدر و یک دستگاه حفار ویرث 1399/04/07 رجوع به آگهی
فروش تقریبا 70 تن آهن آلات ضایعاتی 1399/04/07 1399/04/09
ـ یک دستگاه حفاری ویرث 12 سیلندر با تجهیزات جانبی ـ یک دستگاه گریدر GR215 (XCmG) 1399/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21