مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل بوفه 1398/09/04 1398/09/09
اجاره محل بوفه 1398/08/13 1398/08/20
فروش 9 دستگاه خودرو سواری دولتی مازاد 1398/08/04 1398/08/11
واگذاری بوفه بیمارستان 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تکثیر بیمارستان 1398/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی واحد MRI 1397/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی واحد MRI 1397/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه بیمارستان 1395/11/18 رجوع به آگهی
امور مربوط به واگذاری بوفه بیمارستان 1395/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3