مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 50،000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط 1401/03/04 1401/03/11
مزایده فروش 50،000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط 1401/03/03 1401/03/11
مزایده فروش 40.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف 1401/02/20 1401/02/25
مزایده فروش 40 تن سیم مسی اسقاط 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف 1401/02/17 1401/02/25
مزایده فروش تعدادی لوازم شبکه اسقاط دارای مس - آلومینیوم 1401/01/31 1401/02/07
مزایده فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای آلومینیوم و مس - به جز سیم مسی 1401/01/30 1401/02/07
مزایده فروش لوازم و تجهیزات راکد 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع لوازم و تجهیزات شبکه راکد و بلا استفاده (تجهیزات شبکه برق و متفرقه ) بدون مس 1401/01/23 1401/01/29
مزایده فروش انواع لوازم و تجهیزات شبکه راکد و بلا استفاده (تجهیزات شبکه برق و متفرقه ) بدون مس 1401/01/21 1401/01/29
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف 1401/01/16 1401/01/23
مزایده فروش 65000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف 1401/01/14 1401/01/23
مزایده فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای آلومینیوم و مس - به جز سیم مسی 1400/12/06 1400/12/11
مزایده سیم مسی اسقاط 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/12/03 1400/12/09
مزایده فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای آلومینیوم و مس - به جز سیم مسی 1400/12/03 1400/12/11
مزایده فروش انواع لوازم و تجهیزات شبکه برق و متفرقه اسقاط بدون مس 1400/12/02 1400/12/08
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/12/01 1400/12/09
مزایده فروش انواع لوازم و تجهیزات شبکه برق و متفرقه اسقاط بدون مس 1400/12/01 1400/12/08
صفحه 1 از 10