کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8121178 مزایده اجاره قطعات شماره 1956 از زمین استان آذربایجان غربی 1403/03/30 1403/04/03
8094871 مزایده اجاره قطعات شماره 1956 از زمین استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/04/03
8094438 مزایده نوبت اول فروش قطعه شماره 1956 از زمین های شهرک گلشهر خوی نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/04/03
8034032 مزایده اجاره قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع جهت تولید بلوک سیمانی واقع در جنب گلخانه شهرداری استان آذربایجان غربی 1403/03/08 1403/03/16
7898404 مزایده اجاره کارگاه تولید بتن آماده مشتمل بر تجهیزات و تاسیسات تولید بتن آماده استان آذربایجان غربی 1403/02/09 1403/02/09
7891590 مزایده واگذاری کارگاه تولید بتن آماده استان آذربایجان غربی 1403/02/08 رجوع به آگهی
7807223 مزایده اجاره دکه استان آذربایجان غربی 1403/01/16 رجوع به آگهی
7748147 مزایده اجاره سفره خانه استان آذربایجان غربی 1402/12/14 رجوع به آگهی
7743772 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی استان فارس 1402/12/13 1402/12/15
7722922 مزایده وگذاری زمین ها با کاربری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7704820 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی استان فارس 1402/12/05 1402/12/15
7673928 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7673923 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7656583 مزایده اجاره دکه استان آذربایجان غربی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7637884 مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی /تجاری استان آذربایجان غربی 1402/11/16 1402/11/18
7599952 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/11/09 رجوع به آگهی
7599949 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 200 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/11/09 رجوع به آگهی
7599948 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / سطح کل زمین : 188.33 استان آذربایجان غربی 1402/11/09 رجوع به آگهی
7599551 مزایده سه ردیف فروش ملک : مسکونی /تجاری - مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/11/09 1402/11/18
7450637 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری استان آذربایجان غربی 1402/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5